Üld- ja tagasimaksmise tingimusted

1.Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1       Käesolevad kronos.ee e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.kronos.ee/e-pood asuva Kronos & Partners OÜ e-poe (edaspidi e-pood) haldaja, kelleks on Kronos & Partners OÜ (registrikood 14781863 , asukoht Läänemere 3-56, 13913 Tallinn, tel 5691 9779, e-post info@kronos.ee, edaspidi Müüja), ja e-poe kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti e-poe kasutamise üldtingimusi.

1.2       E-poe teenus hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida e-poe internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping e-poes müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik e-poe internetikeskkonnas kasutada ka muid e-poes pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik e-poe teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud e-poe koduleheküljel www.kronos.ee/e-pood.

1.3     Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid e-poe teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Ostjal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.4     Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi e-poe kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2     Ostu-müügitehingu pooled

2.1       Müüja on e-poe haldajaks olev äriühing ärinimega Kronos & Partners OÜ (registrikood 14781863, asukoht Läänemere 3-56, 13913 Tallinn, tel 5691 9779, e-post info@kronos.ee).

2.2     Ostjaks võib olla füüsiline ja juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muude e-poe teenuste kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

2.2.1     E-poe Ostja võib olla nii registreeritud kui ka registreerimata ostja. Registreeritud ostja näeb kohe kaupa ostukorvi lisades ka transpordikulud. Registreerimata ostjale ilmub transpordikuludega hind Tellimust vormistades.

3     Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1     Kõikide e-poes müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse. Üldjuhul sisaldab tootehind transpordikulusid Eesti Vabariigi piires Itella Smartpostiga kui toote juures pole märgitud teisiti.

3.2     Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.6 ja 4.7. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.7.2. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.3     Juhul, kui tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.4     Ostja peab e-poodi kasutades arvestama, et e-poe Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Kauba kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup tellitav, kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud. Viimasel juhul tuleb Ostjal arvestada, et tarnimine võib võtta aega vähemalt 14 tööpäeva.

3.4.1     Üldjuhul ei ole võimalik tellida e-poest kaupu, mis ei ole kohal või ei ole lattu tulemas.

3.5     Ostja on kohustatud e-poodi kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on ennekõike illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal õigus pöörduda Müüja poole läbi portaali kontaktvormi, e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@kronos.ee.

4     Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1     Ostja poolt e-poes välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2     Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Minu Tellimus“ lehekülje üleval paremas nurgas. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse tehakse automaatselt, mille tulemusena näeb Klient kohe oma Tellimuse maksumust.

4.3     Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale võib lisanduda vastavalt Tingimuste p-s 3.1. sätestatule ka Transpordikulu. Üldiselt lisatakse seeautomaatselt.

4.3.1     Ostjal tuleb ostukorvi vormistades valida endale sobilik Smartposti pakiautomaat rippmenüüst.

4.3.2     Kampaania korras võib toodete tarnimine olla ka tasuta.

4.4     Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb:

4.4.1     „Minu Tellimus“ vaates valida pakiautomaat, kuhu tellimus saadetakse.

4.4.2     Nõustuma e-poe üld- ja tagasimaksmise tingimustega.

4.4.3     Klikkima kuvale „Soorita ost“

4.4.4     Täita kohaletoimetamise infoväljad, vajadusel saab jätta täiendavad märkmed kohaletoimetamise kohta. Seejärel vajutada „Tellimuse ülevaade“

4.4.5     Kui Tellimuse andmed on korrektsed, siis minna kuvale „Tasu arve“

4.4.6     Seejärel on võimalik teostada makse kas pangalingi kaudu või siis laadida alla arve.

4.4.7     Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks, kui makse on laekunud Müüja kontole.

4.5     Arve saadetakse Ostjale koos tellimusega.

4.6     Ostja annab e-poele õiguse tema poolt e-poodi sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki e-poe kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja ei edastata kolmandatele osapooltele ilma Ostja enda kirjaliku nõusolekuta.

4.7     Kui Ostja ei ole 3 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5     Tellimuse täitmine

5.1       Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.4.7 kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba esimesel võimalusel Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.1.1       Kui toodet saab tellida ja see on ka peale punktis 4.4.7 märgitud tingimust olemas, siis tarnitakse kaup Ostjale 2-5 tööpäeva jooksul. Tarneaeg on arvestatud standardtingimuste alusel. Samas võib tarneaeg venida müüjast mittesõltuvatel asjaolusel. Müüja teeb omalt poolt kõik, et kaup antakse üle kullerfirmale aegsasti.

5.1.2     Kui toode peaks makse laekumise viibimise tõttu varem otsa saama, siis informeerib Müüja Ostjale 3 tööpäeva jooksul võimaliku tarneaja, mis ei ole rohkem kui 14 tööpäeva.

5.2     Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse Itella SmartPOST või Omniva pakiautomaati. Tarnimine võib venida seoses kullerfirmapoolsete viivitustega.

5.3     Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

5.4     Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.

5.5     Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt üle vastavalt transpordiettevõtte tingimustele. Mittevastavast Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile info@kronos.ee ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.

5.6     Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6     Ostu-müügilepingust taganemine

6.1     Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.4.7. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2     Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja transpordiettevõtte tarnedokumendiga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu. Ostja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.

6.3     Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1     asi, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2     asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3     audio- ja videosalvestis või arvutitarkvara, sh arvutimäng, kui Ostja on avanud Kauba pakendi.

6.4     Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Kui Ostja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.

6.5     Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.6. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6.6     Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.7     Ostja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta e-poe kirjeldatule. Ostjapoolse lepingu taganemise korral kannab Ostja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

6.8     Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Ostja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel.

6.9     Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.10   Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.3. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

6.11   Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.10. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7     Müüja vastutus Kauba mittevastavuse korral ja Kauba tootja müügigarantii

7.1       Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale.

7.2     Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Kauba suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3     Ostjal on Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Kauba parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

7.4     Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittevastava kasutamise tagajärjel.

7.5     Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on õigus teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi e-poe kodulehe Kontakti menüüs oleva vormi, e-kirja teel aadressile info@kronos.ee, helistades telefoninumbrile 5691 9779.

8     Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused

8.1     Kõik autoriõigused e-poe esitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutajatingimustele.

8.2     Ostjal õigus käesolevad kasutajatingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal.

8.3     Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest e-poe koduleheküljel www.kronos.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.4     Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.5     Ostja ja Müüja vahel e-poe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

8.6     Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted)

9     Privaatsusreeglid

9.1     Müüja on võtnud endale kohustuse kaitsta Ostjate privaatsust. Siinne privaatsuspoliitika annab ülevaate Müüja tavadest, sealhulgas sellest, millist teavet kogutakse, kuidas infot kasutatakse või avalikustatakse, Ostja õigustest seoses Müüjapoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Müüja jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat (edaspidi privaatsuspoliitika) muuta. Müüja e-poodi kasutama asudes ning tellimust esitades, eeldab Müüja, et Ostjad on nende põhimõtetega tutvunud ning nõustuvad nendega.

9.2     Müüja kogub Ostja poolt sisestatud andmeid kui Ostja sooritab tellimuse e-poest.

9.3     Tellimuse lehel esitab Ostja vabatahtlikult isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Tellimuse vormistamiseks on nõutavad ainult e-posti aadress ja mobiiltelefoni number. Samas võib Ostja sisestada täiendavalt oma nime, aadressi, postiindeksi.

9.3.1     E-posti aadressi on vaja arve edastamiseks.

9.3.2     Mobiiltelefoni numbrit on vaja teavituseks, et tellimus on jõudnud valitud pakiautomaati.

9.3.3     Ülejäänud andmed on vajalikud siis, kui Ostja soovib saada oma andmetega ostuarvet.

9.3.4     Avalikustatud andmeid kasutatakse vastavalt siinse privaatsuspoliitikaga sätestatud tingimuste alusel.

9.3.5     Sisestatud andmetele omab Müüja poolt juurdepääsu ainult e-poe administraator.

9.4     E-pood kasutab minimaalselt „küpsiseid” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Ostja arvuti veebilehitsejasse. E-pood kasutab küpsiseid ainult Ostja keele-eelistuste tuvastamiseks. Soovi korral võib Ostja oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid siis ei toimu keele-eelistuse valik automaatselt.

9.5     Lisaks ülalmainitud personaalse informatsiooni kasutamisele võib e-pood sisestatud andmeid kasutada Ostjale huvi pakkuvate toodete ja teenuste jälgimiseks ja vastavate toodete või teenuste pakkumiseks. Ostjaga suhtlemisel Müüja võib säilitada kirjavahetuse, et selle abil täiustada tooteid, teenuseid, veebilehte või teisi avalikke eesmärke.

9.6     Müüja ei avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele.

9.7     Ostja õigused

9.7.1     Ostjal on õigus teada, milliseid tema isiklikke andmeid Müüja hoiab.

9.7.2     Ostjal on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või lasta kustutada. Kui Ostja soovib oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, peab ta võtma Müüjaga ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

9.8     Müüja omab vajalikke meetmeid koos partneritega, et kaitsta veebilehel kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Müüja on kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

9.9     Siinkohal nõustub Ostja, et Müüja ei ole vastutav mis tahes „varastatud” andmete interneti kaudu saatmisel ning käesolevaga vabastate Müüja mistahes ja kõikidest nõuetest, mis tulenevad või on seotud „vaheltlõigatud” andmete kasutamisest volitamata viisil.

9.10 Müüja võib kasutada linke, mille veebilehti haldavad kolmandad osapooled. Kui Ostja vajutate mõnele sellisele lingile, siis suunatakse ta e-poe lehelt edasi veebilehte omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebilehtede vahel eksisteerib seos, ei oma Müüja kontrolli kolmandate osapoolte veebilehtede üle. Igaüks neist käsitleb eraldiseisvat andmete kogumise, menetlemise ja privaatsuspoliitika viisi. Külastades mõnda sellist lehte, peab Ostja enne andmete jagamist tutvuma eraldi selle veebilehe privaatsuspoliitikaga.

9.11   Müüja veebilehte kasutades nõustute Müüja privaatsuspoliitikaga. Kui Ostja mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, siis ei tohiks Ostja e-poes tellimuste lehte kasutada. Müüja jätab endale õiguse muuta siinse privaatsuspoliitika tingimusi mis tahes ajal.

9.12   Müüja veebilehe ja tellimuste privaatsuspoliitika perioodilise läbivaatamise eest vastutab klient ning tagab ja on teadlik kõikidest muudatustest. Kliendi jätkuv veebilehe kasutamine näitab tema nõusolekut siinse privaatsuspoliitika mis tahes muudatusega.

9.13   Kui Ostjal on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovib Ostja kasutada mõnda enda õigustest, siis tuleb võtta Müüjaga ühendust e-posti aadressil info@kronos.ee